011 59 07 90
Telewerk 2

Tijdens de Coronapandemie werd telewerk verplicht in sectoren waarbij het technisch gezien mogelijk is. Maar wat als een werknemer bijvoorbeeld van de trap valt tijdens het telewerk?

Wat is telewerk?

Een telewerker is iemand die werkt vanop een andere plaats dan het bedrijf en hiervoor gebruikmaakt van internet of een computernetwerk. Meestal gebeurt het telewerk thuis maar het kan ook werken vanop een ander adres betekenen. Structureel telewerk gebeurt op regelmatige basis. De plaats waar de arbeid wordt verricht moet schriftelijk vastgelegd zijn. Dit kan in de telewerkovereenkomst maar mag ook op een andere manier schriftelijk gedocumenteerd zijn. Een mail kan bijvoorbeeld volstaan als bewijs.

De 2 voorwaarden bij een arbeidsongeval tijdens telewerk:

  1. De plaats van het arbeidsongeval
  2. Het tijdsstip van het arbeidsongeval

Wanneer de plaats waar het telewerk wordt verricht goed schriftelijk vastgelegd werd en het ongeval gebeurde op deze plek dan is dit element al vrij duidelijk: er is in principe dekking in de arbeidsongevallenverzekering.

Het uur en de dag waarop een ongeval zich voordoet is het tweede belangrijke element. Het ongeval moet zich normaal gezien voordoen tijdens de normale arbeidsuren. Tenzij er schriftelijk een afwijkend uurrooster werd vastgelegd gaat de verzekeraar ervan uit dat de arbeidsuren overeenkomen met de arbeidsuren als deze gepresteerd zouden geworden zijn binnen de lokalen van de werkgever.

Wanneer het ongeval zich buiten de normale werkuren voordoet dan kan de verzekeraar ook niet onmiddellijk weigeren. De verzekeraar moet bewijzen dat het niet om een arbeidsongeval gaat.

Weg van en naar het werk

Bij telewerk is er geen verplaatsing nodig. In principe is er dan ook geen dekking voor het arbeids – wegrisico. De wet heeft toch voorzien dat sommige verplaatsingen toch verzekerd worden door de arbeidsongevallenverzekering. De route van de woonplaats van de telewerker naar de school of opvangplaats van kinderen wordt aanzien als arbeidswegverplaatsing. Voorwaarde is wel dat het telewerk op de woonplaats plaatsvindt. Andere verplaatsingen zijn niet toegestaan. Een omweg om bv. te gaan winkelen is niet verzekerd.

Enkele voorbeelden

Een telewerker heeft bijv. een arbeidsongeval wanneer

  • hij tijdens het werk op een andere verdieping naar de wc gaat en van de trap valt;
  • hij aan zijn bureau gaat zitten van zijn stoel schuift;
  • tijdens de pauze zich verbrandt aan bij het koffie maken

Er is geen sprake van een arbeidsongeval wanneer een telewerker:

  • uitglijdt op weg naar de brievenbus om privépost te halen;
  • hij zich bezeert bij het bij het schoonmaken