011 59 07 90
Pexels ron lach 7224673

Pensioensparen

Als u met pensioen gaat, heeft u wellicht de intentie de huidige levensstandaard verder te zetten. U wenst actief te genieten van het leven, waarbij uw wettelijk pensioen waarschijnlijk niet zal volstaan. U wordt immers geconfronteerd met een daling van uw inkomen, maar niet met een daling van uw uitgaven, integendeel. Bouw daarom vandaag aan een extra reserve om deze toekomstige levensstandaard veilig te stellen en geniet reeds van een belastingvermindering.

Welk bedrag kan ik storten en hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering kennen een limiet. Jaarlijks worden deze drempels (her)bekeken en eventueel geïndexeerd.

Afhankelijk van de gekozen regeling, geniet u van een belastingvermindering die jaarlijks 30% of 25% (+ gemeentebelasting) bedraagt. De drempels voor 2021 leest u hier.

Wanneer kan ik stortingen doen?

Om te kunnen genieten van de belastingvermindering wordt rekening gehouden met alle stortingen voor het pensioensparen die u tussen 1 januari en 31 december van datzelfde jaar hebt verricht.

U kunt de periodiciteit van de stortingen zelf kiezen; dit wil zeggen dat u het bedrag perfect in één keer kunt storten, maar ook bijvoorbeeld dat u het bedrag opsplitst en maandelijks een deel betaalt.

Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast?

1) Jaarlijkse belastingvermindering van 30% of 25% (+ gemeentebelasting)

2) Op uw 60ste verjaardag betaalt u slecht 8% taks op het gespaarde kapitaal. Deze éénmalige eindbelasting wordt ook wel de heffing van de anticipatieve taks genoemd. Alle stortingen na uw 60ste leveren fiscale voordelen op, maar hier zal geen eindbelasting meer op betaald worden. De voorwaarden verbonden aan deze voordelige eindbelasting vindt u hier.

3) U betaalt nooit taksen op de storting van premies.

Deze wetgeving – omtrent het fiscale voordeel en de eindbelasting – kunnen in de toekomst altijd gewijzigd worden door de wetgever.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan de belastingvermindering bij pensioensparen?

  • U bent een natuurlijk persoon woonachtig in België;
  • U bent minstens 18 jaar, maar jonger dan 65 jaar op het moment dat u het contract afsluit;
  • U hebt een belastbaar inkomen;
  • Uw contract voldoet aan de geldende bepalingen en de looptijd bedraagt minstens 10 jaar;
  • U vermeldt de gestorte premies in uw belastingaangifte. Meer uitleg vindt u hier.

Wat kan pensioensparen me opbrengen? Soort rendementen:

Aan de gestorte premies is een rendement en een eventuele winstdeelname gekoppeld.

TAK 21

TAK 23

Gewaarborgd rentevoet

Niet-gewaarborgde rentevoet, gekoppeld aan fondsen

Kapitaalsgarantie

Geen kapitaalsgarantie

Geen risico, voorzichtig sparen

Hoger risico, fiscaal voordelige belegging

(Eventuele) winstdeelname

Geen winstdeelnamen, volledig afhankelijk van beurs

Een combinatie van beide – belegging in tak 21 en 23 – is ook een mogelijkheid.

Welke aanvullende waarborgen kan ik koppelen aan mijn pensioenspaarverzekering?

U kunt uw spaarcontract met twee aanvullende waarborgen uitbreiden: overlijden en arbeidsongeschiktheid:

Kapitaal overlijden

Het kapitaal overlijden biedt een extra bescherming voor uw nabestaanden ingeval u komt te overlijden.

Arbeidsongeschiktheid

U kunt zichzelf beschermen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval. Een verzekeraar zal u hierbij op twee manieren kunnen bijstaan:

  • Door uitkering van een rente gedurende de arbeidsongeschiktheid;
  • Door een verdere betaling van het pensioenplan gedurende de arbeidsongeschiktheid.

Een uitgebreide uitleg en antwoord op al uw vragen omtrent het verzekeren van arbeidsongeschiktheid – ook Gewaarborgd Inkomen genoemd – vindt u hier.

Kan ik stoppen met pensioensparen of mijn contract opzeggen?

Ja, u bent niet verplicht om stortingen te doen. U kunt altijd “pauzeren” door uw contract premievrij te zetten. Het bedrag blijft op uw contract staan en wordt als het ware bevroren tot aan de datum van afloop. Het bedrag vervroegd opnemen en met andere woorden het contract afkopen, is ook mogelijk, maar is niet voordelig en wordt dan ook niet aangeraden. De regels omtrent afkoop en vervroegde opname van de gelden vindt u hier.