011 59 07 90
NELISSEN VERZ 240421 075

Omzetverzekering

Een omzetverzekering beschermt de omzet van uw bedrijf als u als zaakvoerder uitvalt door ziekte of ongeval. Het principe is eenvoudig: wordt u ziek of krijgt u een ongeval? Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij aan uw vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door die afwezigheid compenseert.

Voor wie is een omzetverzekering interessant?

Een Omzetverzekering wordt vaak afgesloten door eenmanszaken of KMO’s waar de rol van de bedrijfsleider(s) cruciaal is. Omzetverlies door arbeidsongeschiktheid van een sleutelfiguur kan een bedrijf immers flink in moeilijkheden brengen.

Wat is het verschil tussen een Omzetverzekering en een polis Gewaarborgd Inkomen?

  • De Omzetverzekering zorgt ervoor dat de omzet van uw bedrijf wordt veilig gesteld als de bedrijfsleider door ziekte of een ongeval niet kan werken.
  • De polis Gewaarborgd Inkomen verzekert dan weer specifiek het loon van de zaakvoerder.
  • Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent
  • De betaalde premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger de premie

Vennootschap = verzekeringnemer én begunstigde

Een omzetverzekering wordt afgesloten door de vennootschap en dus niet door een zelfstandige in persoonlijke naam.

Dit wil zeggen dat de vennootschap de verzekeringnemer is en dat de uitkering wordt uitgekeerd aan de vennootschap als begunstigde. Het is ook de vennootschap die de premies voor de omzetverzekering zal kunnen aftrekken als beroepskost.

De voordelen van een Omzetverzekering:

  • Als bedrijfsleider houdt u uw eigen loon eerder laag in functie van de voordeligere vennootschapsfiscaliteit.
  • Een Omzetverzekering wordt afgesloten door uw vennootschap en garandeert dat tot 60% van de omzet behouden blijft dankzij een financiële tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

Goed om weten

Bent u als zaakvoerder blijvend arbeidsongeschikt voor meer dan 25%? Dan mag u uw maandelijkse uitkering na twee jaar omzetten in een eenmalig kapitaal. Op die manier kunt u uw onderneming op dat moment verkopen of vereffenen, zonder uw tegemoetkoming te verliezen.

Het staat u natuurlijk ook vrij uw rente-uitkering te behouden tot uw 67e.

NELISSEN VERZ 240421 089

bescherm de omzet van je zaak

Wij gaan graag samen met u na welke waarborgen voor u persoonlijk interessant zijn.