011 59 07 90
Verzekeringen Nelissen 5 0 C S

Gewaarborgd Inkomen

Als zelfstandige kan u tijdelijk uitvallen door ongeval of ziekte. U valt dan terug op en uitkering van de sociale zekerheid. Helaas is de kans groot dat deze uitkering niet voldoende is. De verzekering gewaarborgd inkomen geeft u de mogelijkheid u te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of tijdens de revalidatie van een ongeval. U ontvangt dan een extra maandelijks vervangingsinkomen, bovenop de eventuele uitkering die u via het ziekenfonds opstrijkt.

Wat is een gewaarborgd inkomen?

Bij ziekte of invaliditeit zal de verzekering gewaarborgd inkomen, ook arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, u een maandelijkse vergoeding via een rente uitkeren.

Deze rente kan 3 verschillende vormen aannemen:

  1. Constante rente: een vaste rente tegen een vaste premie
  2. Klimmende rente: vaste premie maar rente wordt tijdens de schade geïndexeerd
  3. Ideaal klimmende rente: premie en rente worden jaarlijks geïndexeerd

Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen?

Afhankelijk van uw gezinssituatie bedraagt de uitkering via het ziekenfonds maximum 62,08* euro per dag (*cijfers RIZIV 01/01/2021). U begrijpt dat dit voor de meeste ondernemers niet zal volstaan. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen voorkomt u dat u en uw gezin gedurende een lange periode zwarte sneeuw zien.

Voor wie is de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

In principe voor iedereen maar het zijn vooral zelfstandigen en ondernemers die er gebruik van maken. Bij ziekte of ongeval valt uw loon immers volledig weg en de uitkering van het ziekenfonds is te beperkt om uw vaste kosten in te dekken, laat staan om aangenaam van te kunnen leven.

Vragenlijst of medisch onderzoek

Wie een contract afsluit, moet een medische vragenlijst invullen of een medisch onderzoek ondergaan, afhankelijk van de leeftijd en het verzekerde bedrag.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is bijzonder flexibel. U maakt keuzes die passen bij uw specifieke situatie:

  1. Waarborgen: Enkel bescherming bij ziekte of ook bij ongeval
  2. Uitkering: U kiest zelf welke uitkering u wil krijgen in het geval u arbeidsongeschikt wordt, al is die uitkering wel beperkt tot maximum 80% van uw bruto inkomen.
  3. Rentetype: Wil u een constante, een klimmende of een ideaal klimmende rente?
  4. Eigenrisico termijn: ook wachttijd of carenztijd genoemd is de periode die voorbij moet zijn alvorens u uitkering ontvangt. Dit kan gaan van 15 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen of nog meer. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie zal zijn.

De premie is bovendien 100% fiscaal aftrekbaar.

Teddy met medicatie

Bescherm uw inkomen bij ongeval of ziekte

Samen stellen we een verzekering gewaarborgd inkomen op die het best past bij uw specifieke situatie.