011 59 07 90
Pexels yan krukov 6817696

Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen

Een zelfstandige moet het stellen met een klein pensioen. U bent op uzelf aangewezen om van uw pensioen een leefbaar pensioen te maken. Om uw huidige levensstandaard ook na uw pensioen te behouden, begint u het best zo snel mogelijk te sparen voor een aanvullend pensioen. Het VAPZ is daarbij de meest aangewezen eerste stap om de pensioenkloof te dichten.

Wat is een VAPZ?

Het Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen (ook kortweg VAPZ genoemd) is een interessante spaarformule voor zelfstandigen groot of klein. Het is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullende pensioen op te bouwen. Hiermee kan u uw koopkracht en levenstandaard behouden of verhogen wanneer u met pensioen gaat.

De premies zijn volledig aftrekbaar als beroepskost. Daardoor kunt u tot wel 70% van het gespaarde bedrag kan recupereren en betaalt u eventueel ook minder sociale bijdragen.

Wat is een Sociaal VAPZ?

In geval van een sociaal VAPZ kiest u niet enkel voor minder belastingen, een verlaagde sociale bijdrage en een gegarandeerd rendement, maar ook voor extra bescherming. Van de gestorte bijdragen gaat namelijk 10% automatisch naar een solidariteitsfonds. Deze zogenaamde solidariteitsbijdrage zorgt voor extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Iedere zelfstandige of loontrekkende geconventioneerde zorgverlener komt in aanmerking voor het afsluiten van dit product.

7 voordelen van een VAPZ?

 1. Premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost: Jaarlijks kunt u tot maximum 8,17% van het geïndexeerd netto belastbaar inkomen van drie jaar voordien aftrekken
 2. De aftrek als beroepskost brengt een lager belastbaar inkomen met zich mee en bijgevolg lagere sociale bijdragen
 3. Recuperatie tot 70% van de gespaarde premies
 4. Gunstigere eindbelasting op het opgebouwde eindkapitaal bij aflopen van het contract
 5. Geen premietaks verschuldigd
 6. Keuze van het te sparen bedrag op eigen tempo: U bepaalt zelf de hoogte van de premie en de periodiciteit waarop u uw premies betaalt. Dit kan variëren van maandelijks, tot driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks
 7. Gegarandeerd rendement: het VAPZ is altijd een tak 21-levensverzekering wat een gegarandeerde interestopbrengst met zich meebrengt, eventueel aangevuld met een (variabele) winstdeling.

Optionele risicodekkingen die u kan koppelen

U kunt uw VAPZ met twee aanvullende waarborgen uitbreiden: overlijden en arbeidsongeschiktheid:

 • Optionele dekkingen bij overlijden voor je nabestaanden:

Het kapitaal overlijden biedt een extra bescherming voor uw nabestaanden ingeval u komt te overlijden.

 • Optionele bescherming bij arbeidsongeschiktheid voor uzelf en uw gezin:

Indien u arbeidsongeschikt zou raken door ziekte of ongeval biedt deze waarborg financiële bescherming. De verzekeraar zal u op twee manieren kunnen bijstaan:

 1. uitkering van een rente gedurende de arbeidsongeschiktheid
 2. verdere betaling van het pensioenplan gedurende de arbeidsongeschiktheid

Pexels anna shvets 5257425

U staat er als zelfstandige niet alleen voor

Wij helpen u anticiperen op risico’s die uw financiële stabiliteit kunnen aantasten of de toekomst van uw geliefden.