011 59 07 90
Pexels mikhail nilov 6975766

POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via de POZ. U bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Wie kan een POZ afsluiten?

Een POZ is bedoeld voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Het gaat hier met andere woorden om zelfstandigen met een éénmanszaak, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers en zelfstandigen in bijberoep.

Een bedrijfsleider kan aldus geen POZ afsluiten maar wel een Individuele pensioentoezegging (IPT)

Wat zijn de voordelen van een POZ?

  1. Opbouw van een extra pensioenkapitaal.
  2. Fiscaal aantrekkelijk: gestorte premies in de POZ leveren een belastingvoordeel van 30% op
  3. Pensioenopbouw tot 80% van uw inkomen
  4. Bij uitbetaling van het gespaarde eindkapitaal geniet u van een gunstige eindbelastingvan 10%

Welke aanvullende waarborgen kan ik koppelen aan mijn POZ?

U kunt uw spaarcontract met twee aanvullende waarborgen uitbreiden:

  1. Kapitaal overlijden - extra bescherming voor uw nabestaanden ingeval u komt te overlijden
  2. Arbeidsongeschiktheid - U kunt uzelf extra beschermen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval

Goed om weten

Optimaliseer altijd eerst uw VAPZ! Het voordeel van een storting in een VAPZ zal immers groter zijn dan dat van een storting in een POZ. Haal daarom eerst het maximale fiscale voordeel uit uw VAPZ. Heeft u nadien nog wat financiële ruimte? Dan kan de POZ een interessante aanvulling vormen.

Meer lezen over het VAPZ

017 NELISSEN VERZ 160421 168

Het bedrag dat u stort kiest u zelf, zolang u de 80% regel maar respecteert. Het bedrag van uw wettelijk en aanvullend pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw inkomen tijdens uw actieve loopbaan. Onze specialisten rekenen graag voor u uit hoeveel de maximumpremie bedraagt.

Jurgen Nelissen
NELISSEN VERZ 240421 093

Nood aan meer aanvullende pensioenopbouw?

Onze specialisten zoeken voor u uit welke combinaties het beste passen in een fiscaal optimaal pensioenplan.