011 59 07 90
Pexels ron lach 7224673

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

De individuele pensioentoezegging heeft heel wat voordelen. Elke zelfstandige die opereert vanuit een vennootschap komt in aanmerking voor een IPT. Dat gaat van bedrijfsleiders en hoger kader in een managementvennootschap tot personen met een vrij beroep. Een IPT kan enkel vanuit een vennootschapsstructuur worden onderschreven. De vennootschap is de verzekeringsnemer en betaalt de premies. U bent de begunstigde van het contract. Een IPT is ideaal aanvullend op een VAPZ voor uw pensioenopbouw.

Wat is een IPT?

De individuele pensioentoezegging is een pensioenformule voor zelfstandigen die opereren vanuit een vennootschap. U moet niet zelf sparen voor uw pensioen. Het is namelijk uw vennootschap die uw persoonlijk aanvullend pensioenkapitaal zal financieren en dat op een fiscaal gunstige manier. Voorwaarde is dat u een regelmatig en maandelijks loon ontvangt: de zogenaamde bedrijfsleidersbezoldiging.


6 voordelen van een IPT

1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen.

U behoudt uw levensstandaard én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

2. U bent zelf de rechtstreekse begunstigde

Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen, niet uw vennootschap. Bij verkoop of faillissement blijft uw opgebouwd kapitaal gevrijwaard. U beslist zelf over het contract bij uw vertrek uit het bedrijf.

3. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen

Terwijl u werkt, hebben de pensioenpremies die uw vennootschap betaalt geen invloed op uw belastingen. Bij de uitkering van uw kapitaal betaalt u, afhankelijk van uw leeftijd, een belasting op het eindkapitaal.

4. U kunt uw IPT gebruiken voor uw vastgoedfinanciering

U kan een gedeelte van de reserve van uw IPT opvragen als voorschot om vastgoed te kopen, te bouwen of te verbouwen.

5. U kan eventueel een backservice doen.

Dit betekent dat u de nog niet benutte fiscale ruimte uit het verleden nog kunt opvullen. Zo kan u tot tien jaar teruggaan, ook voor jaren waarin u nog geen zelfstandige was

IPT en/of VAPZ

Wij raden steeds een VAPZ aan als eerste stap om uw pensioenbehoeften veilig te stellen. Het biedt ruime fiscale en sociale voordelen en een lage belasting op einddatum. Vervolgens vult u uw VAPZ verder aan met een IPT.

Hiervoor berekenen wij voor u de 80% regel. Het bedrag van uw wettelijk en aanvullend pensioen mag namelijk niet hoger zijn dan 80% van uw inkomen tijdens uw actieve loopbaan. Onze specialisten rekenen graag voor u de maximumpremie uit.

IPT en/of de groepsverzekering

Zowel bij IPT als bij een groepsverzekering betaalt het bedrijf de premies. Voor een groepsverzekering moet het bedrijf echter een doelgroep vastleggen en vervolgens verplicht dezelfde dekking garanderen aan iedereen die tot die doelgroep behoort. Bij een IPT wordt het aanvullend pensioen enkel aan één welbepaald persoon toegekend. De dekking kan dus individueel variëren.

Welke aanvullende waarborgen kan ik koppelen aan mijn IPT?

U kunt uw IPT met twee aanvullende waarborgen uitbreiden: overlijden en arbeidsongeschiktheid:

  • Optionele dekkingen bij overlijden voor je nabestaanden:

Het kapitaal overlijden biedt een extra bescherming voor uw nabestaanden ingeval u komt te overlijden.

  • Optionele bescherming bij arbeidsongeschiktheid voor uzelf en uw gezin:

Indien u arbeidsongeschikt zou raken door ziekte of ongeval biedt deze waarborg financiële bescherming. De verzekeraar zal u op twee manieren kunnen bijstaan:

  1. uitkering van een rente gedurende de arbeidsongeschiktheid
  2. verdere betaling van het pensioenplan gedurende de arbeidsongeschiktheid

Pexels pixabay 69415

Wist u dat

Uw totale pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutojaarloon. Anders verliest u een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. Tevens moet er rekening worden gehouden met andere inkomensverzekeringen. De precieze berekening van deze 80%-regel is een complexe materie.

Onze specialisten berekenen voor u de maximale premies die u , met respect voor de 80%-regel, mag storten.