011 59 07 90
Pexels tima miroshnichenko 6169662

Transportverzekeringen

Bij transportverzekeringen denken veel ondernemers enkel aan vervoer met vrachtwagens en containerschepen. Maar ook uw eigen materiaal of koopwaar kan beschadigd raken tijdens het vervoer in uw bedrijfsvoertuig. En wat met de eigen goederen die u door een transporteur laat vervoeren? En de aansprakelijkheid van die transporteur bij beschadiging van uw goederen tijdens dat transport?

De transportverzekering die u nodig heeft hangt af van 2 elementen:

 1. Wie is eigenaar van de goederen
 2. Wie vervoert de goederen

Er zijn 2 soorten transportverzekeringen:

 1. Goederenverzekeringen
 2. Aansprakelijkheidsverzekeringen

Transportverzekeringen zijn zeer specifieke verzekeringen waar maatwerk steeds aan de orde is. Wij helpen u graag met de keuze van de meest geschikte polis voor uw risico’s.

Goederenverzekeringen

Transportverzekering: vervoer voor eigen rekening

Bedrijfsvoertuigen rijden vaak rond met een aanzienlijk kapitaal aan materiaal of koopwaar. Met een verzekering die het vervoer van goederen voor eigen rekening dekt is de lading beschermd tegen beschadiging of diefstal. Schade, diefstal of brand van werkmateriaal en handelsgoederen, kunnen een ondernemer, vakman of handelaar in financiële problemen brengen indien hij voor het verlies ervan niet vergoed wordt. Vergeet daarom zeker uw lading niet en bescherm uw investering.

Wat kan er zoal verzekerd worden?

 • Beschadiging van de vervoerde goederen bij een verkeersongeval
 • Aanrijding, val of kanteling van het voertuig
 • Breken van assen, stuurinrichting, onderstel, wielen of remmen en springen van banden
 • Haaks slaan van de vervoerscombinatie
 • Natuurgeweld, brand, ontploffing, blikseminslag en val van vliegtuigen
 • Ongevallen tijdens het laden en lossen
 • Diefstal, regen, hagel en sneeuw en de bergingskosten naar aanleiding van een van de vorige situaties

De goederen die in bedrijfsvoertuigen verschillen en de bijhorende transportrisico’s bijgevolg ook. Het verzekeren van vervoerde goederen is steeds maatwerk en wordt dan ook volledig aangepast aan de noden van uw bedrijf.

Transportverzekering: een facultatieve of een abonnementspolis

Als u goederen laat vervoeren door een transporteur kan u de goederen verzekeren:

 • Tijdens het transport
 • Tijdens het laden en lossen
 • Tijdens een verblijf in een magazijn

Tijdens het vervoer van goederen over de weg voor derden is de vervoerder verantwoordelijk voor de goederen die hij vervoert. Deze vervoerder verzekert zijn aansprakelijkheid via een polis CMR. Deze aansprakelijkheid is volgens de internationale CMR-wetgeving tot ongeveer €11 per kilogram.

Als eigenaar van de goederen die u laat transporteren kan u deze goederen dus zelf verzekeren, los van de aansprakelijkheidsdiscussie.

Wanneer u slechts één welbepaalde levering wenst te verzekeren dan kan dit in een facultatieve polis. Wanneer u herhaaldelijk dit soort leveringen laat uitvoeren dan kan u een abonnementspolis afsluiten.

Goed om weten

Sluit de koper of de verkoper een verzekering af? In de verkoopsovereenkomst worden alle afspraken overeengekomen volgens de ‘Incoterms’. Dit zijn afspraken die de verplichtingen van koper en verkoper regelen. Zo wordt er bepaald wie de verzekeringen regelt, wie het transport regelt en wanneer het risico overgaat van koper op verkoper.

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering van de aansprakelijkheid en de beroepsgoederenvervoerder over de weg

Beroepsvervoerders zijn op grond van de wet en internationale verdragen (zoals de CMR) vaak aansprakelijk wanneer de goederen tijdens het transport verloren gaan of schade oplopen. De vervoerder kan deze risico's afdekken met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

De vervoerder is aansprakelijk vanaf het moment dat hij de zaken in ontvangst neemt tot het moment dat hij de zaken aflevert. Onder bepaalde omstandigheden is de vervoerder tevens aansprakelijk voor schade ontstaan door vertraging. De aansprakelijkheid is beperkt tot de aansprakelijkheidslimiet.

Voor wie is deze aansprakelijkheidsverzekering?

 • Uw bedrijf is niet de eigenaar van de goederen
 • U vervoert goederen van andere ondernemers of particulieren
 • U wil uw aansprakelijkheid afdekken voor als er iets gebeurt met de goederen van een ander

Pexels tima miroshnichenko 6169183

Welke transportverzekering heeft u nodig?

Wij helpen u graag in uw zoektocht naar een passende transportverzekering