011 59 07 90
Pexels ivan 3089685

Omnium

Extra bescherming voor uw wagenpark kan u voorzien met een grote of kleine omnium. De burgerlijke aansprakelijkheid verzekert namelijk enkel de schade toegebracht aan derden. Via een omnium verzekert u de schade aan de eigen voertuigen.

Wat is verzekerd in een kleine omnium?

Met een kleine omnium zijn uw bedrijfsvoertuigen gedekt tegen schade door brand, glasbreuk, storm en hagel, aanrijding met dieren en diefstal.

Wat is verzekerd in een grote omnium?

Een grote omnium of volledige casco biedt, bovenop de waarborgen van de kleine omnium, dekking voor schade die de bestuurder zelf veroorzaakt heeft, schade na vluchtmisdrijf en vandalisme.

Wat is niet verzekert in een omnium

Mechanische defecten, onderhoud en vervanging van kapotte onderdelen vallen buiten de dekking van de omniumpolis.

Vrijstelling

Een omniumverzekering heeft meestal een franchise of vrijstelling. Een franchise of vrijstelling is het bedrag dat u voor eigen rekening neemt. Het wordt in mindering gebracht van de vergoeding die u krijgt naar aanleiding van een ongeval. Er zijn veel verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen.

Uitbreiding machinebreuk

Wanneer u niet enkel goederen vervoert maar ook machines wenst te beschermen dan kan er een combinatie met machinebreuk onderschreven worden. Dit verzekert de schade aan de toestellen die vast gemonteerd zijn op een voertuig en ook de meeneemheftrucks.

Pexels kagan bastimar 3325651

Uw bedrijfsvoertuigen goed beschermd

Er zijn veel verschillen tussen de verzekeraars. Goed vergelijken is dan ook een noodzaak om niet voor verassingen te staan bij schade. We vergelijken dan ook niet enkel de premies maar ook de waarborgen, de voorwaarden en welke vrijstellingen er zullen toegepast worden.