011 59 07 90
Pexels markus spiske 172074

BA motorrijtuigen

Veroorzaakt een werknemer een verkeersongeval met één van uw bedrijfsvoertuigen? En is hij in fout? En heeft iemand anders hierdoor schade of is hierdoor iets beschadigd dat niet van u is? Dan moet uw bedrijf voor die schade betalen. De BA motorrijtuigen is de verzekering die deze schade betaalt wanneer het zich voordoet. De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen is een wettelijk verplichte verzekering voor elk motorvoertuig. Alleen met deze verzekering mag een voertuig de weg op.

Voor welke voertuigen is de BA motorrijtuigen verplicht?

Volgens de wettelijke definitie zijn motorrijtuigen "voertuigen bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, …". De term "mechanische kracht" slaat zowel op energie door een motor als op energie via een ander mechanisch middel. Spierkracht wordt hier niet onder verstaan. De verzekeringsplicht breidt zich dus uit tot elk vervoersmiddel dat autonoom functioneert als men er zich mee op de openbare weg begeeft, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek, of voor slechts een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Enkele voorbeelden van motorrijtuigen: Auto, moto, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, bromfiets, snorfiets, kampeerauto, oldtimer, Autobus… We bieden verzekeringsoplossingen voor al uw type voertuigen.

Het verzekeringsbewijs

Na betaling van de premie ontvangt u van de verzekeraar een verzekeringsbewijs (de vroegere groene kaart). Dat is de internationale verzekeringskaart voor motorrijtuigen. U bent momenteel verplicht om dit document aan boord van Uw motorrijtuig te hebben. U mag bij controle ook een elektronische versie tonen. Om zeker te zijn dat het verzekeringsbewijs kan getoond worden bij een controle is het beter een papieren versie in het voertuig te leggen. Zeker als er meerdere bestuurders zijn of als er naar het buitenland gereisd wordt, is dat aan te raden.

Een vlootpolis

Beschikt u over meerdere voertuigen voor uw beroepsactiviteit, dan kan u die samen verzekeren als vloot. De verzekeraar bepaalt wanneer een wagenpark als vloot kan beschouwd worden. De premie van een vlootpolis wordt beïnvloed door de schadestatistieken van de voorbije jaren. Waren er weinig of geen ongevallen in fout dan resulteert dit in goedkopere premies. Een vlootpolis voorziet vaak in ruimere dekking en extra services. Een vlootpolis wordt steeds op maat van uw bedrijf samengesteld.

Sistership clausule

Een aanrijding tussen twee voertuigen uit je eigen wagenpark geeft vaak voer voor discussie. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt in principe enkel schade aan derden. Wij kunnen uw polis uitbreiden met de ‘sistership clausule’. Zo zijn schades ten gevolge van ongevallen tussen eigen voertuigen toch gedekt dankzij deze uitbreiding.

NELISSEN VERZ 240421 087

Vervoer & logistiek: andere verzekeringen

Pexels taras makarenko 593172

Bedrijfsvoertuigen overal beschermen met een oplossing op maat

Het begrip ‘bedrijfsvoertuigen’ dekt een hele lading. Of het nu om een pick-up, heftruck, vrachtwagen of personenwagen gaat: een verzekering heb je als bedrijf nu eenmaal nodig. Uw werknemers op de baan worden blootgesteld aan verschillende risico’s. Wij zoeken voor u de optimale voertuig- of vlootpolis.