011 59 07 90
Pexels ekaterina bolovtsova 6077189

Rechtsbijstand

De kans dat uw onderneming ooit in een juridisch conflict verzeild geraakt is reëel. Een juridisch conflict ontstaat als u met een conflict geconfronteerd wordt dat u zelf niet kunt oplossen. Dan heeft u hulp nodig van specialisten en eventueel zelfs van een advocaat. Gerechtelijke procedures kunnen lang, ingewikkeld en duur zijn. De kosten om een conflict op te lossen kunnen hoog oplopen. Een rechtsbijstandsverzekering helpt uw rechten te verdedigen en betaalt de kosten voor de verdediging van uw belangen.

Wat is rechtsbijstand?

Als ondernemer heeft u te maken met verschillende partijen: medewerkers, klanten, leveranciers ... Een zakelijk conflict met een van deze partijen ligt altijd op de loer. Een rechtsbijstandsverzekering biedt hulp bij allerhande zakelijke conflicten.

Deze verzekering beschermt uw belangen en adviseert u bij geschillen of risico's op geschillen in het kader van uw professionele activiteiten. Eerst tracht men een minnelijke oplossing na te streven. Wanneer het dan toch tot een gerechtelijke procedure komt dan omvat de verzekering ook de kosten in verband met deze procedures.

Er is een brede waaier aan rechtsbijstandsverzekeringen. Mogelijke geschillen zijn ook vaak verbonden aan de activiteiten van uw bedrijf. De polissen worden ontworpen of samengesteld om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke geschillen.

Waarom rechtsbijstandsverzekering?

 • Gemoedsrust: uw belangen worden beschermd terwijl u zich concentreert op uw core business
 • Conflictpreventie: De rechtsbijstandsverzekeraar geeft vaak ook preventief advies. Dit verkleint het risico op escalatie van een vervelende situatie.
 • Dekking van kosten: gerechtelijke stappen en procedures kunnen veel geld kosten. Gelijk hebben en gelijk halen zijn echter twee verschillende dingen. Kan het geschil niet in der minne worden geregeld, dan dekt de rechtsbijstandsverzekering de kosten.

Waarom een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstand?

Veel verzekeringspolissen bieden een uitbreiding rechtsbijstand aan. Maar vergelijk vooral geen appelen met peren! Het is raadzaam uw rechtsbijstand apart af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeraar. Deze kan u bovenop de basiswaarborgen een uitgebreidere dekking aanbieden zoals arbeids- en sociaal recht, algemene contracten, fiscaal recht, … Enkele voordelen van het kiezen voor een gespecialiseerde verzekeraar n een afzonderlijk contract:

 • Objectiviteit gegarandeerd in geschillen met een verzekeraar
 • Hogere kapitalen
 • Bredere waarborgen
 • Een versnippering over meerdere polissen maar een eenvoudig en overzichtelijk concept
 • Geen overlappingen en dubbele dekkingen

Enkele concrete voorbeelden

 • Bij graafwerken wordt een elektriciteitskabel geraakt. Je bedrijf ligt een hele dag plat en de voorraden in de koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop.
 • Door werkzaamheden in uw straat is uw bedrijfspand beschadigd.
 • Bij het hanteren van een gevaarlijke machine, krijgt een arbeider een zwaar arbeidsongeval. Bij inspectie blijkt dat de onderneming de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen onvoldoende gerespecteerd heeft. De firma wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.
 • Door een lekkage bij de buren staat de opslagruimte onder water en zijn de opgeslagen producten onbruikbaar geworden. U bent het niet eens met de schaderaming die de verzekeraar van uw buur heeft opgemaakt.
 • Een transporteur komt materiaal ophalen en rijdt tegen de poort van het magazijn.
 • U bent gewond geraakt bij een poging tot diefstal in uw kantoor.
 • Door een onvoorzichtigheid van een personeelslid ontstaat een brand met een dodelijk gevolg voor een van de klanten: de arbeider en de zaakvoerder worden strafrechtelijk vervolgd
 • Na waterschade biedt uw verzekeraar u een vergoeding aan die veel lager is dan de werkelijke kosten van reparaties en beschadigde machines.

Pexels sora shimazaki 5669619

Waarom Nelissen Verzekeringen

Een dekking rechtsbijstand kan inhoudelijk heel complex zijn en tal van uitsluitingen bevatten. Wij geven u een duidelijk beeld van de juridische geschillen waarvoor u verzekerd bent.