011 59 07 90
Mannen voor bestelwagen

Verzekering arbeidsongevallen

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die je als werkgever moet nemen voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt. Zelfs al is het maar voor een dag. Zo zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Deze verzekering dient ertoe uw werknemers te beschermen tegen inkomensverlies wanneer ze tijdens een arbeidsongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. uw medewerkers zijn gedekt in geval van arbeidsplaatsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

Wat dekt uw arbeidsongevallenverzekering?

Zoals in de Arbeidsongevallenwet bepaald is, vergoedt deze verzekering:

 • de kosten voor medische zorg, hospitalisatie, medicijnen, orthopedisch materiaal en protheses,
 • een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid,
 • een rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid,
 • een rente bij overlijden die ook een vergoeding voor de uitvaart omvat.

Wie dekt de arbeidsongevallenverzekering?

De verzekering dekt naast de contractuele werknemers ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, jobstudenten en studenten tijdens een opleidingsstage enz.

Deze regeling geldt voor werknemers. Voor zelfstandigen en ambtenaren gelden aparte, heel specifieke stelsels.

Hoe zit het met die verplichting?

In België zijn werkgevers verplicht om een dergelijke verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Sluit u geen arbeidsongevallenverzekering? Dan draait u zelf op voor de kosten. Als bij controle blijkt dat u geen verzekering arbeidsongevallen hebt afgesloten, krijgt u een boete van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). U kunt zelfs voor de rechtbank moeten komen. Gebeurt er een arbeidsongeval en de verzekering ontbreekt dan vergoedt het Fonds voor Arbeidsongevallen uw werknemer, maar u zult die vergoeding terug moeten betalen.

Bescherm uw werknemers nog beter met extra opties

 • Excedent-Wet
  • De vergoeding voorzien in de arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot het wettelijk plafond. Meer en meer werkgevers verzekeren hun medewerkers voor de loonmassa die dit plafond overstijgt.
 • Ongevallen privéleven
  • Soms is het verschil tussen werk en privé niet duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval tijdens een uitje met de collega’s. Met deze optie vermijd u de discussies en ontvangt het slachtoffer tijdens een privéongeval een vervangingsinkomen. Tevens worden medische kosten ten laste genomen.
  • Dit is een extra legaal voordeel waarmee u een 24/7 bescherming aanbiedt

Bijkomende financiële bescherming voor uw bedrijf

 • Gewaarborgd loon
  • Hiermee wordt de loonkost tijdens het gewaarborgd loon ten laste genomen.

Wil u een ongevallenverzekering als bedrijfsleider?

In de ogen van de wetgever bent u als bedrijfsleider geen werknemer. U hoeft voor uzelf dan ook geen arbeidsongevallenverzekering te sluiten, al spreekt het voor zich dat u daar wel baat bij heeft. Daarom kunt u de verzekering arbeidsongevallen laten uitbreiden met een extra dekking speciaal voor bedrijfsleiders.

U kan een persoonlijke ongevallen zaakvoerder 24/7 afsluiten. U als bedrijfsleider bent dan verzekerd voor uw ongevallen in het beroepsleven en het privéleven.