011 59 07 90
Rekta40 recessed Neliss7

De groepsverzekering

Een groepsverzekering met aanvullend pensioen is het meest gegeerde extralegaal voordeel bij werknemers. Onze sociale zekerheid zorgt voor een basispensioen. Iedereen weet echter vandaag dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om onze levensstandaard op peil te kunnen houden. De groepsverzekering, ook wel collectieve pensioentoezegging genoemd, is een extra spaarpotje voor uw werknemers. Dat is een mooie zaak voor hen maar biedt ook u als werkgever uiterst interessante voordelen.

Wat is een groepsverzekering?

De groepsverzekering is een pensioenplan dat u als werkgever afsluit voor uw werknemers. Via dit pensioenplan bouwt de werknemer tijdens zijn loopbaan een aanvullend pensioenkapitaal op. Op de pensioenleeftijd heeft hij dan een extra inkomen bovenop het wettelijk pensioen.

Enkel pensioenkapitaal opbouwen?

De opbouw van het aanvullend pensioen geeft al heel wat geruststelling aan uw werknemers. Maar u kan in het pensioenplan bijkomend volgende risicowaarborgen inbouwen:

 • Overlijden

Wat als een kostwinnaar binnen een gezin komt te overlijden? Naast het emotionele leed komen er vaak financiële zorgen. Overlijdt de verzekerde vóór zijn pensioenleeftijd, dan krijgen de nabestaanden minimum een vooraf vastgelegd overlijdenskapitaal. Met de risicowaarborg overlijdenskapitaal garandeert u financiële zekerheid voor het gezin van de werknemer.

 • Premievrijstelling

Is uw medewerker langer dan een maand arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij vanaf de tweede maand geen loon meer van u als werkgever. De werknemer krijgt een uitkering van het ziekenfonds. Vanaf dat moment is de arbeidsovereenkomst geschorst en betaalt u als werkgever geen premie meer voor de groepsverzekering.

Dankzij de waarborg premievrijstelling betaalt de maatschappij de premies voor zolang de medewerker arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval. Zo blijven uw werknemers onverminderd verder sparen voor hun aanvullend pensioen.

 • Arbeidsongeschiktheidsrente

Bij ziekte of ongeval in het privéleven ontvangt een werknemer vanaf de 2de maand slechts 60% van zijn salaris via het RIZIV. Met een waarborg ‘Arbeidsongeschiktheidsrente’ kan u de kloof dichten tussen het oorspronkelijke loon en de RIZIV-uitbetalingen tot 80% van het salaris.

 • Ongevallen

Wanneer een werknemer overlijdt of totaal en blijvend arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval, ontvangt hij/zij een vooraf bepaald kapitaal. Een financiële noodzaak, wanneer u de kosten van een ongeval in overweging neemt.


   Voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer

   Het wettelijk pensioen in België behoort tot het laagste van Europa, een extraatje is dus welkom.

   Met een pensioenplan helpt u uw werknemers de kloof te dichten tussen hun laatste loon bij pensionering en het wettelijk pensioen. Bovendien worden de premies van een groepsverzekering voor de werknemer fiscaal niet beschouwd als bezoldiging. Ze worden dus bij het belastbaar inkomen gevoegd.

   Voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever

   Met een groepsverzekering kan u de loonkost onder controle houden. De bijdrage die uw bedrijf betaalt, is volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Bovendien is de RSZ-bijdrage op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen. Hierdoor geldt de groepsverzekering als een waardig alternatief voor loonsverhoging en is het een beloning voor uw personeel.

   Pexels pixabay 53621

   Interesse in een pensioenplan voor uw medewerkers?

   Wij werken samen met u oplossingen uit die volledig stroken met uw budget, het profiel van uw onderneming en uw personeel.