011 59 07 90
Pexels kraan

Machinebreuk

Een beschadiging aan een machine of een totaal verlies kan grote financiële gevolgen veroorzaken voor uw onderneming. Als een machine het laat afweten kan de productie stilvallen of ernstige hinder ondervinden.

Wat is verzekerd?

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. Een bout die niet goed werd vastgeschroefd.
 • Schade ontstaan door externe oorzaken, zoals een voorwerp dat op de machine valt, een botsing, ook weersomstandigheden als wind en vorst…
 • Schade door elektriciteit, bv. kortsluiting.
 • Schade ontstaan door interne oorzaken bijvoorbeeld vastlopen, warmlopen, montagefout

Mogelijke uitbreidingen:

Buitenlandse technici, overuren, kosten om machines uit het water te halen, spoedzendingen van wisselstukken,…

Welke machines kunnen zoal verzekerd worden?

 • Werftoestellen
 • Kranen
 • Bulldozers
 • Hoogtewerkers
 • Vorkliften
 • Airco-installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Medische apparatuur
 • Industriële productie machine (vb houtbewerking, textiel, metaalbewerking,…)

Advies nodig?

Onze specialisten hebben uitgebreide kennis en ervaring met machineparken en installaties en hoe deze goed te verzekeren. Wij adviseren u graag voor een verzekering op maat.