011 59 07 90
Cyber 4

Cyberverzekering

Meer dan de helft van de Belgische bedrijven werd vorig jaar het doelwit van cybercriminelen. Cyberaanvallen kunnen verschillende vormen aannemen, maar ze zijn allemaal even kwaadaardig. Uw online shop blokkeren, klantengegevens ontvreemden, cyberafpersing, uw netwerk lamleggen… Meer dan de helft van de cyberaanvallen in België is gericht tegen kleine en middelgrote ondernemingen, de kost van computercriminaliteit loopt in de miljarden euro’s.

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering beschermt uw organisatie tegen cybercriminelen. Maar ook een menselijke fout, bijvoorbeeld een datalek door verlies van een laptop kunnen ertoe leiden dat uw organisatie niet meer naar behoren functioneert. Deze verzekering biedt bescherming bij tal van cyberincidenten:

 • Hacking
 • Cyberdiefstal
 • Cyberafpersing
 • Datalek

Een cyberpolis verzekert uw gegevens, uw software en uw aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan klanten, leveranciers, medewerkers,...

Ook dekt het de eigen kosten naar aanleiding van een digitaal risico. Deze risico’s kunnen bestaan uit het verloren gaan van gegevens door hacking, maar ook verlies of diefstal van bijvoorbeeld laptops, tablets of usb-sticks.

Wat is dan zoal verzekerd in een cyberverzekering?

1. Schade aan derden zoals:

 • Schade ontstaan door schending van de privacywetgeving (GDPR)
 • Schade na een cyberincident waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt

2. Eigen schade zoals:

 • Winstverlies en vaste kosten bij een bedrijfsonderbreking
 • Herstellen van data
 • Verwijderen van schadelijke software
 • Kosten van cyberafpersing

3. IT-bijstand

 • Na een cyberaanval mag je als onderneming geen tijd verliezen. Het is noodzakelijk om al in de eerste uren na ontdekking belangrijke maatregelen en besluiten te nemen om schade te voorkomen of te beperken. In heel wat cyberpolissen is hiervoor gespecialiseerde bijstand voorzien.

Dekken mijn huidige verzekeringen mijn cyberschade dan niet?

Kortweg: neen. Vaak is de schade die u oploopt bij een cyberincident helemaal niet of maar gedeeltelijk gedekt door uw huidige verzekeringen.

De brandverzekering verzekert de materiële schade. Maar een nieuwe computer koopt u zo. Het zijn de gegevens en de processen op die toestellen die de grote herstelkost met zich meebrengen. En die zijn niet verzekerd in een brandpolis wel in een cyberverzekering.

Uw aansprakelijkheidsverzekering sluit cyberrisico’s gedeeltelijk of volledig uit. Maar als het niet uitgesloten is komt deze enkel tussen als uw fout bewezen is. Maar wie is schuldig aan een virus dat schade aanricht? Dat is moeilijk te bepalen.

Er zijn ondertussen heel wat cyberverzekeringen op de markt. Wij helpen u met de zoektocht naar de cyberverzekering die bij uw bedrijf past.

Cyber3

Interesse in een cyberpolis?

Er zijn ondertussen heel wat cyberverzekeringen op de markt. Wij helpen u met de zoektocht naar de cyberverzekering die bij uw bedrijf past.

Cyber2

U heeft geïnvesteerd in preventie. Is dan een cyberverzekering nog nodig?

Het installeren van een antivirus en een firewall is al een goed begin maar zeker niet voldoende. Via goede preventie probeert u een incident te vermijden. Via een cyberverzekering zorgt u ervoor dat uw bedrijf een ernstig incident overleeft. Geen enkel IT-systeem is 100% veilig. Ook uw systemen en werknemers zijn niet onfeilbaar. Bovendien vereist strikte regelgeving (GDPR) een dermate snelle en juiste reactie (binnen de 72 uur) dat het simpelweg evident is om je te verzekeren van de nodige kennis ter zake en ondersteuning voor dit soort van criminaliteit.

Enkele belangrijke stappen die een bedrijf best neemt:

 • Werk een veiligheidsbeleid uit
 • Maak je werknemers bewust
 • Update je programma's
 • Installeer antivirusbescherming
 • Maak een back-up van alle informatie
 • Beheer de toegangen
 • Zorg voor een business continuity en een incident handling plan

Nadat u een helder beeld heeft van de cyberrisico’s en u uw bedrijf goed heeft voorbereid op een crisis situatie dan is de basis op orde. Een goede verzekering is het evidente sluitstuk van een effectief cyberveiligheidsbeleid.

Goed om weten

Het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) van de FOD Ecomomie heeft een cybersecurityscan en tips voor kmo’s gelaceerd: https://www.ccb.belgium.be/nl/nieuws/uw-bedrijf-cyberveilig .

Deze gids met aanbevelingen helpt bedrijven zich te beschermen tegen Cybercrime.