011 59 07 90
Pexels rodnae productions 5616274 1

Bedrijfsschade verzekering

Het gebeurt helaas nog al te vaak: een brand, blikseminslag of kortsluiting maken uw installaties of kantoren onbruikbaar. De materiële schade is gedekt door de brandverzekering, maar wat daarna? Uw planning of leveringstermijnen draaien in de soep, intussen lopen uw vaste kosten door. Bovendien vergroot de steeds grotere onderlinge verbondenheid van machines, bedrijven en toeleveranciers, in combinatie met lage stockniveaus, het risico op een financiële kater in geval van een incident.

Waarvoor dient de bedrijfsschadeverzekering?

Met de bedrijfsschadeverzekering kan u een faillissement voorkomen na een ernstig schadegeval zoals bijvoorbeeld een zware brand. De brandverzekering staat in voor de vergoeding van de materiële schade maar soms duurt het maanden vooraleer uw activiteit terug opgestart kan worden. Denk bijvoorbeeld aan alle vergunningen vooraleer het bedrijfspand heropgebouwd kan worden. Zolang de activiteit niet kan heropgestart worden, zijn er ook geen inkomsten. Maar de vaste kosten blijven ondertussen wel doorlopen. Om nog niet te spreken van het verlies van winst en extra kosten die u moet maken om terug van start te kunnen gaan.

Het doel van de bedrijfsschadeverzekering is de verzekerde onderneming na een schadegeval terug in dezelfde financiële situatie te plaatsen als deze waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Wat is er juist verzekerd?

De verzekering Bedrijfsverlies na schadegeval - ook wel de verzekering Bedrijfsschade genoemd - dekt winstverlies en vaste kosten, eventueel ook bijkomende en variabele kosten. Ze vergoedt het verlies van omzet en nettowinsten, en komt tussen tot uw financiële situatie opnieuw is genormaliseerd. De verzekering waarborgt gedurende een vooraf bepaalde periode de verliezen van uw bedrijfsresultaat.

Maatwerk

U begrijpt al dat deze verzekering maatwerk is, en daar zijn we bij Nelissen Verzekering goed in. Elk bedrijf, elke situatie is immers anders. Samen bekijken we uw risico’s en welk pakket het beste bij uw bedrijf en activiteit past, zowel naar de aard van de dekking als de duur van de verzekering.

Wij geven uw advies:

  • Bij het bepalen van de juiste formule
  • Bij het bepalen van het te verzekeren bedrag op maat van uw bedrijf
  • Bij het bepalen van de relevante termijn op basis van uw bedrijfssituatie, vb. wat is de leveringstermijn van uw machines, primaire grondstoffen, …
  • Bij het detecteren van de relevante kosten die er kunnen zijn na een zware schade, vb. dienen de lonen van de arbeiders meeverzekerd ?

De verzekerde formule, de bedragen en de maximum duur van de uitkeringstermijn worden samen met u bepaald om uw bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Rekta40 recessed Neliss6

Advies nodig?

Meer weten over ons aanbod in bedrijfsverzekeringen ? We nemen graag de tijd voor u.