011 59 07 90
Pexels engin akyurt 1463917

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)

Tijdens een bouwproject kan wel eens iets mislopen zoals een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de bouwplaats, schade aan een aanpalend gebouw, … . Bovendien zijn bij een bouwproject heel wat partijen betrokken zoals de aannemer, architect, bouwheer, … . Bij schade is er dan ook veel kans op discussie, werfstilstand en lange en complexe procedures. Een ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) dekt de bouwwerken tijdens de hele constructiefase tegen schade en diefstal en verzekert alle partijen samen in één polis, waardoor er bij een schadegeval geen discussie is over de vergoeding en de verdeling ervan.

Wie is verzekerd? Wie is de verzekeringsnemer?

Iedereen die bij de werf betrokken is voor zijn eigen activiteiten:

 • bouwheer
 • architect, ingenieurs, studiebureau
 • hoofdaannemers en onderaannemers
 • veiligheidscoördinatoren

Wanneer de bouwheer de polis afsluit en verzekeringsnemer is kan hij er zeker van zijn dat de verzekering in overeenstemming is met het gebouw dat hij wil bouwen, de premie betaald is en alle partijen verzekerd zijn.

Toch kan ook de aannemer perfect verzekeringsnemer zijn. Een aannemer sluit dan ook vaak een abonnementspolis af voor al zijn werven.

Wat is verzekerd in een ABR-polis?

De ABR-polis is zowel een zaakschade- als een aansprakelijkheidsverzekering.

Er zijn 2 verschillende afdelingen:

Afdeling 1 : Zaakverzekering (materiële schade en/of diefstal)

In dit luik zit de bescherming tegen materiële schade aan het bouwwerk zelf.

 • een ‘alle risico-verzekering’
 • elke materiële schade en/of diefstal is verzekerd
 • behalve wat expliciet wordt uitgesloten
 • verzekerde goederen zijn: bouwwerken, de bouwmaterialen, de uitrustingen (machines, toestellen en installaties) om erin verwerkt te worden en het bestaand goed (bij renovatiewerken of aanpalende werken).

Bij schade in afdeling 1 wordt niet gezocht naar een aansprakelijke partij. Bijgevolg kan de schade snel geregeld worden. Zo lopen de werken zo min mogelijk vertraging op

Afdeling 2 : Aansprakelijkheidsverzekering

Een bouwheer kan aansprakelijk gesteld worden voor schade bij derden, zelfs als er geen ‘fout’ begaan werd. Dit deel zorgt voor het herstel van de schade aan derden ten gevolge van de verzekerde werken, zoals beschadiging van constructies die eigendom zijn van derden, lichamelijke letsels, …

 • schade aan derden veroorzaakt door de werken
 • na tussenkomst van de BA polis van de verzekerden

Voor welke periode bent u verzekerd?

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in (beperkt of uitgebreid onderhoud mogelijk). Vanwege de verzekerde periode is het belangrijk de verzekering af te sluiten voor de start van de werken.

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen, alsook de niet-recupereerbare btw, en wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

Pexels kraan

Bescherming van een werf nodig?

Wij onderhandelden speciale voorwaarden en diverse uitbreidingen. Wij bieden een complete oplossing om uw werven te verzekeren. Wil u graag op uw beide oren kunnen slapen? Onze specialisten helpen u graag verder.

De voordelen van een ABR polis

 • Geen conflictsituaties, geen vertraging

Er is vergoeding voor de schade aan uw bouwwerken, zonder discussies over aansprakelijkheden.

 • Vergoeding van de materiële schade

ongeacht de oorzaak.

 • Bescherming tegen burenhinder

die het gevolg is van de werkzaamheden op uw werf (bv. barsten in de muur van de buren).