011 59 07 90
Building 768815 1920

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Bent u een dienstverlener in de bouwsector? Dan bent u sinds 1 juli 2018 verplicht u te verzekeren voor uw tienjarige aansprakelijkheid. De wet is van toepassing op het bouwen of renoveren van een woning waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die de sterkte of stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, over een periode van 10 jaar.

Wat wordt er precies verzekerd?

Deze verzekering waarborgt de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die één van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wanneer moet u zo’n polis afsluiten?

 • Is het een gebouw gelegen in België?
 • Is het gebouw vnl. bestemd als woonst (> 50% private bewoning)?
 • Is de tussenkomst van een architect verplicht voor de uit te voeren werken?
 • Werd de bouwvergunning na 01/07/2018 uitgeschreven?

Wanneer het antwoord op al deze vragen “JA” is, dient een 10-jarige aansprakelijkheid afgesloten te worden.

Wie is verzekerd in de polis?

 • Aannemers
 • Architecten
 • Andere dienstverleners in de bouwsector

Wat wordt niet verzekerd?

 • Esthetische schade, zuiver immateriële schade
 • Materiële schade onder 3.044 euro (ABEX 789)
 • Faillissement
 • Verlies van dekking

Verzekerd bedrag

Dit is de totale waarde van de werken, wettelijk beperkt tot 608.795 euro (ABEX 789). Indien de totale waarde van de werken hoger ligt, kan u ook kiezen om de verzekerde waarde op te trekken tot dit bedrag.

Het verzekeringsattest

Een dienstverlener in de bouwsector is verplicht verzekeringsattest te bezorgen aan de architect en de bouwheer. Zonder deze attesten mogen de werken niet starten. Bij niet-naleving van deze verzekeringsplicht kunt u als onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering versus uw BA uitbating?

De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is en aanvulling op de BA uitbating van aannemers en op de beroepsaansprakelijkheid voor de intellectuele dienstverleners in de bouwsector. Deze verzekering is dus zeker niet hetzelfde dan uw BA uitbating. Een kort overzicht van de verschillen:

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

BA onderneming


Dekking?


Het eigen werk wordt verzekerd.


De schade aan derden ten gevolge van de werken die u uitvoert is verzekerd.

Wat bij een

gedekte schade?

De dekking is verplicht en moet afgesloten worden vooraleer de werken aanvangen. Bij schade is er dus altijd een polis die kan tussenkomen vermits de premie op voorhand werd betaald.

Er is altijd een risico voor de bouwheer dat de aansprakelijke partijen niet kunnen tussenkomen door:

Periode van dekking

De dekking start na aanvaarding van de werken en loopt 10 jaar.

Tijdens de bouwperiode zal deze dekking nog niet lopen.

De dekking loopt tijdens het uitoefenen van de werken. Schade die zich voordoet tijdens de bouwperiode kan hieronder vallen.


Wie onderschrijft de polis?

U kunt een individuele verzekering afsluiten voor u en uw onderaannemers

 • Ofwel voor al uw werven, het hele jaar door
 • Ofwel voor één specifieke werf

U kunt ook een uitgebreide verzekering afsluiten voor een werf die alle dienstverleners dekt. U kan iedereen verzekeren voor het geheel van de werken of elke partij kan zich voor de eigen werken verzekeren.
U bent vrij om het type contract te kiezen dat het best bij uw behoeften en uw type van klanten past. Wij helpen u graag uitzoeken welke mogelijkheid het best past.

Pexels ivan 3089685

Meer weten?

Wenst u meer te weten over de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering? Samen zoeken we de meest passende oplossing voor uw projecten.