011 59 07 90
Restaurant

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

U baat een voor publiek toegankelijke gelegenheid uit? Vergeet niet de verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid!

Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen, kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,..

Bij twijfelgevallen kunt u de technische dienst van uw gemeente of stad raadplegen.

Wat is objectieve aansprakelijkheid?

De term ‘objectieve aansprakelijkheid' betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Niet alleen derden in uw ruimte zijn beschermd, maar ook wie buiten staat of zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt. Denk aan buren, voetgangers, eigenaars van in de buurt geparkeerde auto's … Slachtoffers kunnen gerust zijn: hun schade wordt sowieso vergoed.

Goed om weten

Deze verzekering is een vereiste om van de gemeente een exploitatievergunning te krijgen en ze te houden. De verzekeraar levert een attest af. Dit attest bezorgt u aan de gemeente om uw vergunning te krijgen.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Bar

Bescherm uw bezoekers

U wil gerust zijn dat mensen vergoed worden als er in uw zaak een brand of ontploffing is. U wil sluiting van uw zaak vermijden en in orde zijn met de wettelijke verplichtingen. Wij helpen u graag met een passende oplossing en het bijhorende verzekeringsattest.