011 59 07 90
Pexels ksenia chernaya 5691639

BA uitbating

Soms loopt het mis bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten en berokkent u iemand schade: klanten, andere bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan de fout van een werknemer van uw bedrijf of aan een fout van uzelf als zaakvoerder, moet u die schade vergoeden. U bent immers aansprakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating komt hier van pas.

Wat is een BA uitbating?

BA staat voor burgerlijke aansprakelijkheid. Als er mensen schade lijden in of door uw zaak dan bent u hiervoor verantwoordelijk.

Het gaat hier om schade aan derden door uw activiteit, veroorzaakt door personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen.

Bijv. uw medewerker voert renovatiewerken uit bij een klant en veroorzaakt schade aan diens dure lederen salon.

Wat is juist verzekerd?

Een BA Onderneming verzekert buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden tijdens de uitoefening van uw activiteiten onder meer in volgende gevallen

  • Door brand, vuur, ontploffing, rook of water
  • Door een accidentele milieuaantasting
  • Door burenhinder
  • Door werftoestellen

Buitencontractueel betekent de aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Het mag dus niets te maken hebben met de slechte uitvoering van het contract. Ga er in het algemeen van uit dat de geschillen met uw klant of leverancier over de uitvoering van werken of diensten, de kwaliteit van uw product, niet tijdige uitvoering of niet tijdige betaling en al dit soort (contractuele) geschillen waarin u misschien een aansprakelijkheid oploopt, niet gedekt zijn in uw BA uitbating.

De verschillende soorten schade

  • Letselschade: vb een klant valt over een losse tegel in uw toonzaal en loopt een beenbreuk op.
  • zaakschade: vb. u laat een tas koffie vallen op de designer handtas van een klant
  • onstoffelijke schade (al dan niet volgend op letselschade of zaakschade): vb één van uw techniekers veroorzaakt een kleine brand. Het brandalarm werd geactiveerd en de fabriek moet worden geëvacueerd.

De verschillende soorten aansprakelijkheid voor ondernemingen

Naast de BA uitbating die de schade aan derden dekt veroorzaakt tijdens de werkzaamheden zijn er nog andere aansprakelijkheden waarvoor u zich kan verzekeren:

Maatwerk

Aansprakelijkheid is een complexe materie. Uw activiteiten dienen volledig, correct en in de juiste verhouding aan de verzekeraar te worden meegedeeld om u goed te verzekeren. Samen zorgen we er voor dat uw verzekeringspolis uw aansprakelijkheid op correcte manier volledig indekt.

030 NELISSEN VERZ 160421 078

In praktijk zien we nog vaak polissen waar niet alle activiteiten in opgenomen zijn. Dit brengt grote risico's met zich mee. Hoe goed is uw bedrijf beschermd? Wij kijken graag uw verzekeringspakket na.

Ann Steegmans