011 59 07 90
Zonnepanelen

BA na levering

De BA na levering, ook wel BA producten genoemd, dekt de schade die ontstaat nadat de werkzaamheden gedaan zijn. Hiermee beschermt u uw bedrijf tegen claims van derden voor schade als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken.

Wat is een verzekering BA-producten of na levering?

De BA na levering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt aan derden door:

 • producten na levering ervan
 • werken na uitvoering ervan

De waarborg "BA-producten" of "BA na levering" is een aanvulling van de BA Onderneming.

Enkele voorbeelden

 • Een installateur heeft een wasmachine verkeerd aangesloten. De volgende nacht veroorzaakt die fout waterschade
 • Een verwarmingstechnicus sluit de verwarmingsketel verkeerd aan en deze ontploft
 • Een klant wordt ziek na het eten van een maaltijd in uw restaurant

Welke schade is gedekt door de BA na levering?

 • Lichamelijke schade (zoals allerhande kwetsuren)
 • Materiële schade (zoals bijvoorbeeld het gebouw dat schade heeft opgelopen)
 • Immateriële gevolgschade (wanneer bijvoorbeeld een onderneming haar activiteiten moet onderbreken)

Hoeveel kost een verzekering BA-producten of na levering?

Niet elk bedrijf loopt even grote risico’s op schade aan derden door hun geleverde producten of diensten. Uw premie is afhankelijk van verschillende factoren.De verzekeraar berekent de premie voor een verzekering BA-producten of na levering op basis van:

 • het type van activiteit van de onderneming
 • de verzekerde bedragen
 • en de draagwijdte van de waarborg
 • De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming

Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming een perfecte dekking biedt.

Goed om weten

de schade aan anderen (derden) is gedekt behalve de schade aan het geleverde product zelf of aan de werken zelf. Dat verlies blijft ten laste van de onderneming.

Electriciteitskast

Een BA na levering op maat van jouw bedrijf? Dat kan!

U wil goed verzekerd zijn, maar wel uitsluitend voor die zaken die voor uw bedrijf belangrijk zijn. Aansprakelijkheid is een complexe materie. Wij zorgen voor de juiste verzekeringsoplossing, aangepast aan uw risico’s.