011 59 07 90
Architect

BA Beroep

U geeft uw klanten advies bij complexe vraagstukken of u biedt hen uw intellectuele diensten aan. Dat is niet zonder risico. Ondanks uw zorgvuldigheid, kan uw bedrijf of uzelf aansprakelijk gesteld worden als uw klanten schade ondervinden door verkeerd advies of een foute berekening. Bovendien bent u aansprakelijk voor schade die een medewerker heeft aangericht. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert u uw aansprakelijkheid en die van uw onderneming wanneer u dienstverlening als hoofdactiviteit hebt.

Wat is een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

De BA Beroep vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door uw beroepsfout. Zo beschermt u uw bedrijf tegen schadevergoedingen van derden.

Het begrip “beroepsfout” wordt meestal zeer ruim gedefinieerd en omvat onder meer:

  • nalatigheden,
  • niet- en verkeerd handelen,
  • verzuimen,
  • vergissingen,
  • enz…

De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep.

Wie is verzekerd?

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de verzekeringnemer, dit is de onderneming zelf of de zelfstandige zelf, voor hun aansprakelijkheid en die van de personen voor wie ze instaan.

Zakenman met helm

Bescherm uw bedrijf met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt vooral vrije beroepen, adviseurs en consultants. Bepaalde beroepen zijn wettelijk verplicht om een verzekering Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Denk aan architecten, boekhouders, vastgoedmakelaars, reisorganisatoren, advocaten, artsen … Zo zijn zij beschermd bij beroepsfouten. Maar fouten maken is menselijk, het kan iedereen overkomen.

De lijst met verplichte verzekeringen vindt u op de website van het FSMA.

Hoeveel kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan variëren van honderd tot enkele duizenden euro’s. De exacte kost hangt af van verschillende factoren:

  • de activiteiten die u uitoefent
  • het aantal personen dat u wil verzekeren
  • de bedragen die u wenst te verzekeren
Ingenieur

Bent u correct verzekerd?

Doe een risico-analyse en wees voorbereid op het zakelijk avontuur dat voor u ligt.