011 59 07 90
Pexels thisisengineering 3862129

Bedrijfsactiviteiten verzekeren?

Elke dag kunnen u of uw werknemers schade berokkenen aan derden tijdens of door uw bedrijfsmatige werkzaamheden. Het aantal schadevorderingen en de geclaimde bedragen stijgen jaar na jaar. Bescherm de financiële gezondheid en zelfs het voortbestaan van uw bedrijf.

BA uitbating

Soms loopt het mis bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten en berokkent u iemand schade: klanten, andere bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan de fout van een werknemer van uw bedrijf of aan een fout van uzelf als zaakvoerder, moet u die schade vergoeden. U bent immers aansprakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating komt hier van pas.

Lees meer

BA na levering

De BA na levering, ook wel BA producten genoemd, dekt de schade die ontstaat nadat de werkzaamheden gedaan zijn. Hiermee beschermt u uw bedrijf tegen claims van derden voor schade als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken.

Lees meer

BA beroep

U geeft uw klanten advies bij complexe vraagstukken of u biedt hen uw intellectuele diensten aan. Dat is niet zonder risico. Ondanks uw zorgvuldigheid, kan uw bedrijf of uzelf aansprakelijk gesteld worden als uw klanten schade ondervinden door verkeerd advies of een foute berekening. Bovendien bent u aansprakelijk voor schade die een medewerker heeft aangericht. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert u uw aansprakelijkheid en die van uw onderneming wanneer u dienstverlening als hoofdactiviteit hebt.

Lees meer

Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing

U baat een voor publiek toegankelijke gelegenheid uit? Vergeet niet de verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid!

Lees meer

Alle bouwplaatsrisico's (ABR)

Tijdens een bouwproject kan wel eens iets mislopen zoals een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de bouwplaats, schade aan een aanpalend gebouw, … . Bovendien zijn bij een bouwproject heel wat partijen betrokken zoals de aannemer, architect, bouwheer, … . Bij schade is er dan ook veel kans op discussie, werfstilstand en lange en complexe procedures.

Lees meer

10-jarige aansprakelijkheid

Bent u een dienstverlener in de bouwsector? Dan bent u sinds 1 juli 2018 verplicht u te verzekeren voor uw tienjarige aansprakelijkheid.

Lees meer

Milieuverzekering

Loopt u als bouwonderneming, textielbedrijf, transporteur of chemische industrie een bijzonder milieurisico? Dan kunt u die specifieke risico’s expliciet opnemen in uw polis. De milieuwetgeving wordt steeds strenger waardoor ook uw aansprakelijkheidsrisico toeneemt. De kosten kunnen hoog oplopen

Het gaat hier bijvoorbeeld om saneringskosten op de eigen site, schadeclaims van derden, schade aan de eigen gebouwen en infrastructuur, … Loopt uw bedrijf een milieurisico? Contacteer ons voor een oplossing op maat.

Recall

Een product uit de handel nemen kost veel geld. Een waarborg product recall neemt alle kosten van een terugroepactie op zich, ook de kosten die derden maken om uw product uit de markt te halen. Het maakt bovendien voor de verzekeraar niet uit wie er aansprakelijk is voor het moeten terugroepen van producten en de gevolgen van de terugroepactie.

Contaminatie

Heeft u een voedingsbedrijf? Dan is het risico op contaminatieschade u wellicht niet onbekend. Gecontamineerde of besmette voeding is de grootste nachtmerrie van elk voedingsbedrijf. Een gecontamineerd product dat op de markt komt, vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Daarnaast kan het kostenplaatje dat ermee gepaard gaat hoog oplopen

Denk bijvoorbeeld aan opsporing van geleverde producten, de schade die reeds gebruikte producten hebben toegebracht in kaart brengen, de terugroepactie zelf, communicatie,… En als dan de productie tijdelijk dient stilgelegd te worden of huidige afnemers haken af dan is het hek helemaal van de dam. Een recall- en contaminatieverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen.

CMR

Beroepsvervoerders zijn op grond van de wet en internationale verdragen (zoals de CMR) vaak aansprakelijk wanneer de goederen tijdens het transport verloren gaan of schade oplopen. De vervoerder kan deze risico's afdekken met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

De vervoerder is aansprakelijk vanaf het moment dat hij de zaken in ontvangst neemt tot het moment dat hij de zaken aflevert. Onder bepaalde omstandigheden is de vervoerder tevens aansprakelijk voor schade ontstaan door vertraging. De aansprakelijkheid is beperkt tot de aansprakelijkheidslimiet.

Voor wie is deze aansprakelijkheidsverzekering?

  • Uw bedrijf is niet de eigenaar van de goederen
  • U vervoert goederen van andere ondernemers of particulieren
  • U wil uw aansprakelijkheid afdekken voor als er iets gebeurt met de goederen van een ander

Meer lezen over allerhande transportverzekeringen via deze link

Niet gevonden wat u zocht?

geen zorgen, samen gaan we opzoek naar een volledige bescherming op maat van uw bedrijf

Ann en Michelle bewerkt

Het juiste verzekeringspakket voor uw bedrijfsactiviteiten?

Welke verzekeringsoplossingen passen het best voor uw bedrijf? Wij besparen u uren van verwarring, zorgen en stress.

Spendeer tijd aan uw zaak. Niet aan uw verzekeringen.

022 NELISSEN VERZ 160421 356

Een aansprakelijkheidsverzekering moet aan uw specifieke behoeften voldoen. In praktijk zien we nog vaak polissen die niet aangepast werden aan de risico’s van het bedrijf. Met ons maatwerk kan u gerust zijn.

Jurgen Nelissen